Získání ekologického certifikátu

V letošním roce jsme stejně jako v předchozích třech letech obdrželi certifikát od Slovenských elektráren.

Jedná se o elektrárnu, která se zabývá výrobou energie z obnovitelných zdrojů a tím přispívá ke snižování skleníkových plynů v ovzduší. Svým odběratelům elektrárna uděluje certifikát, kterým oceňuje jejich podíl na redukci skleníkových plynů. Více certifikátů, kterými disponujeme, naleznete zde.

MEGAT
VÝROBA Z PLASTŮ ZLÍN SPOL. S R. O.

K Pasekám 273
760 01 Zlín 1

VAT CZ46966196

COMPANY MANAGEMENT

company executives
Ing. Tomáš Dudák a Ing. Jan Mikulka

Business Manager
Karel Beníček
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2018 | created in zlin by Weboo | All rights reserved.